Tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều ngày 4/6, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết quy mô thương mại điện tử đạt trên 20 tỷ USD/năm, chiếm 8% tổng doanh thu hàng hóa tiêu dùng cả nước.