Tiết học đặc biệt ở cột mốc ngã ba biên giới A Pa Chải

Các em học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) lần đầu tiên được tham gia tiết học ngoại khoá đặc biệt về chủ quyền quốc gia tại cột mốc ngã ba biên giới A Pa Chải.