A Pa Chải

Cập nhập tin tức A Pa Chải

Các em học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Sín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) lần đầu tiên được tham gia tiết học ngoại khoá đặc biệt về chủ quyền quốc gia tại cột mốc ngã ba biên giới A Pa Chải.

Tiết học đặc biệt ở nơi 'một con gà gáy, ba nước cùng nghe'

Không bảng đen, phấn trắng - một tiết học ngoại khoá do cô, trò cùng bộ đội biên phòng tổ chức ngay tại cột mốc số 0 tại A Pa Chải đã bồi đắp thêm tình yêu đất nước với các em học sinh tại điểm cực Tây của Tổ quốc.