Tổng thống Ukraine tham gia lễ thượng cờ ở Kherson, cảm ơn Mỹ chuyển giao tên lửa

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày đã tới Kherson, khu vực lớn nhất mà quân đội nước này đã giành lại từ Nga, tham gia lễ thượng cờ và phát biểu trước các binh lính Ukraine.

Theo Reuters