Nhà nước sẽ định giá, kiểm soát giá sách giáo khoa; Nhiều giáo viên chuyển việc do lương, phụ cấp 6 triệu đồng/tháng… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Nhà nước sẽ định giá, kiểm soát giá sách giáo khoa

Điểm mới ở dự thảo Luật Giá (sửa đổi) là sách giáo khoa lần đầu được đưa vào diện Nhà nước định giá, kiểm soát giá. Nhà nước sẽ quy định giá bán tối đa (giá trần), không ấn định giá cụ thể để các đơn vị phát hành sách quyết định giá bán. Việc này nhằm tạo tính cạnh tranh, góp phần hạ giá bán sách giáo khoa và bảo đảm lợi ích người dân. Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Phú Cường cho rằng: "Cần thiết phải kiểm soát, khống chế giá mặt hàng này để bảo đảm không tác động tiêu cực đến người tiêu dùng; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, nhất là người nghèo", dự luật cần quy định bổ sung việc kiểm soát chặt tổ chức thực hiện, tuyệt đối không thông đồng giá. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, giá sách giáo khoa tiếp tục tăng gần 0,3% trong tháng 10/2022; giá vở, giấy viết các loại nhích nhẹ 0,09%... so với tháng trước.