Phê duyệt hơn 90 SGK lớp 8, 11 chương trình phổ thông mới; Hội đồng Anh bất ngờ hoãn thi IELTS ngày 10/1… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu cải cách thủ tục cấp visa điện tử

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an rà soát, sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi chính sách về thị thực, tạo thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị linh hoạt, sáng tạo hơn trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch cần đa dạng theo tinh thần cung cấp những gì khách cần chứ không chỉ dịch vụ sẵn có. Giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện chỉ thị thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tình hình mới, trình ban hành trong tháng 1.