Canada cấm Huawei và ZTE, LUNA bị điều tra

Sự kiện: Công nghệ thứ 7
Canada cấm Huawei và ZTE tham gia mạng 5G; Hàn Quốc điều tra LUNA; Ấn Độ ra tối hậu thư cho các doanh nghiệp VPN và đám mây;... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.

Hải Nguyên - Đinh Tuấn