icon navigator icon
Ông Trần Lưu Quang
Ông Trần Lưu Quang
Phó Thủ tướng
Ông Trần Lưu Quang
Năm sinh: 30/08/1967
Quê quán: Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí.
Quá trình công tác
Tin liên quan