Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác đã được phân công từ tháng 9/2021. Ông theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Thương mại - xuất nhập khẩu; dự trữ và cung ứng xăng dầu; dịch vụ logistics; cơ chế, chính sách chung về quản lý tài sản công; chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo các bộ: KH&ĐT, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, BHXH Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi.

W-Lê Minh Khái 81123 (1).jpg
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Ảnh: Hoàng Hà

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Công nghiệp; Xây dựng; GTVT; TN&MT; Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh; Bảo đảm năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng theo dõi, chỉ đạo: Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; Các công trình trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đấu thầu...

Đồng thời, phân công theo dõi, chỉ đạo các Bộ Công Thương, GTVT, TN&MT, Xây dựng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM.

W-Trần Hồng Hà 81123.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: Hoàng Hà

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Ngoại giao và quan hệ đối ngoại; Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

Ông cũng chỉ đạo các vấn đề liên quan Hội nhập quốc tế; Đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; Cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; Quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo; Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam; Vấn đề về nhân quyền.

Ông theo dõi và chỉ đạo các Bộ Ngoại giao, Nội vụ, NN&PTNT, KH&CN, TT&TT, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

W-IMG_6321.JPG.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Ảnh: Hoàng Hà

Phó Thủ tướng Lê Thành Long được phân công theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực: Xây dựng thể chế; Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; Đặc xá; Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; Văn hóa; du lịch; thể dục, thể thao; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; Phối hợp công tác giữa Chính phủ với TAND tối cao và VKSND tối cao.

Đồng thời theo dõi, chỉ đạo các Bộ Tư pháp, GD&ĐT, LĐTB&XH, VHTT&DL, Y tế.

DSC_2052.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh: Phạm Thắng

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.