Đáp án tham khảo 24 mã đề môn Lịch sử thi tốt nghiệp THPT 2022 đang được cập nhật. Độc giả vui lòng chờ sau ít phút:

Đáp án tham khảo mã đề 301. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 302. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 303. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 304. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 305. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 306. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 307. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 308. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 309. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 310. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 311. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 312. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 313. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 314. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 315. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 316. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 317. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 318. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 319. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 320. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 321. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 322. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 323. Nguồn: Tuyensinh247
Đáp án tham khảo mã đề 324. Nguồn: Tuyensinh247

Năm 2022, Tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh là 859.531, chiếm 85.87%. Giống như năm ngoái, số lượng thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học xã hội năm nay cao hơn hẳn, với 555.813 em, chiếm 55.53%. 

Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý:

Từ ngày 7-8/7: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ngày 24/7/2022: Công bố kết quả thi.

Chậm nhất 26/7/2022: Sở Giáo dục và Đào tạo xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Chậm nhất 28/7/2022: Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả xét tốt nghiệp THPT.

Chậm nhất ngày 30/7/2022: Các Hội đồng thi in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp.

Ngày 24/7- 3/8/2022: Các đơn vị đăng ký dự tuyển và các Sở Giáo dục và Đào tạo thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo.

>>>Mời quý phụ huynh và học sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp thpt 2023