Sau đây là đáp án môn Ngữ văn chuyên:

Đáp án môn Ngữ văn không chuyên

Theo đó, năm nay 3.714 thí sinh dự thi môn Toán không chuyên; 3.718 thí sinh dự thi môn Ngữ văn và Tiếng Anh không chuyên; 1.064 thí sinh dự thi môn Toán chuyên; 249 thí sinh dự thi môn Tin chuyên; 372 thí sinh dự thi môn Lý chuyên, 496 thí sinh dự thi môn Hoá chuyên, 220 thí sinh dự thi môn Sinh chuyên, 622 thí sinh dự thi môn Ngữ văn chuyên; 1.251 thí sinh dự thi môn Ngữ văn chuyên.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 là 595 học sinh. 

>>>Coi điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024 nhanh trên VietNamNet<<<