Môn Hoá chuyên: 

Môn Tiếng Anh chuyên: 

Môn Tiếng Anh không chuyên: 

Môn Tin chuyên: 

Môn Vật lý chuyên: 

Môn Sinh chuyên: 

Môn Văn không chuyên:

Môn Văn chuyên: 

Toán không chuyên: 

Toán chuyên:

Năm nay, tại cơ sở quận 5, trường tuyển 245 học sinh cho 7 lớp chuyên: Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh. Chuẩn đầu ra tại các lớp chuyên tại cơ sở quận 5 nhấn mạnh sự phát triển năng lực học thuật, được tiếp cận sớm với kiến thức chuyên môn sâu ở phổ thông và cấp độ đại học, định hướng phát triển tài năng vào các lĩnh vực khoa học mũi nhọn ở các bậc học cao hơn.

Cơ sở Thủ Đức (tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM) tuyển 350 học sinh vào 10 lớp chuyên định hướng lĩnh vực liên ngành (LN): Toán-LN, tin-LN, vật lý-LN, hóa học-LN, sinh học-LN, tiếng Anh-LN và ngữ văn-LN (2 lớp). Chuẩn đầu ra nhấn mạnh sự phát triển năng lực tư duy liên ngành thông qua cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp đa dạng, định hướng phát triển tài năng vào các lĩnh vực quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội.

Thí sinh bắt buộc phải thi 4 bài, trong đó có 3 bài thi môn không chuyên (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và bài thi môn chuyên tự chọn trong số các môn: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên trong bài thi môn chuyên tự chọn. Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần đảm bảo lựa chọn một môn trong mỗi nhóm tổ hợp.

Tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc được tham gia dự thi và xét tuyển khi có đủ các điều kiện sau: Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở THCS hoặc học sinh vào cấp THCS ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp THCS.

Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ loại khá trở lên. Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại khá trở lên.

Về học phí: Cơ sở ở quận 5 là 1.495.000 đồng/tháng. Cơ sở sở Thủ Đức (bán trú) là 2.650.000 đồng/tháng.