Đáp án môn Toán chuyên:

Môn Toán không chuyên:

TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, kỳ thi vào lớp 10 của trường năm nay có số thí sinh dự thi đông hơn. Lượng thí sinh ở các môn chuyên khá đồng đều nhau. Tỷ lệ chọi ở các môn thi cao hơn các năm trước. 

Sở dĩ cuộc đua vào lớp 10, Trường Phổ thông năng khiếu căng thẳng hơn các năm trước bởi lượng thí sinh đăng ký tăng 24%. Trong đó, chuyên Anh có 1.330 thí sinh; chuyên Toán 1.132 thí sinh; chuyên Hoá 518 thí sinh; chuyên Văn 672 thí sinh; Các lớp chuyên khác có hơn vài trăm thí sinh đăng ký dự thi.