Elon Musk bị kiện, Broadcom có thương vụ lịch sử ngành chip

Sự kiện: Công nghệ thứ 7
Cổ đông Twitter kiện Elon Musk; Broadcom thôn tính VMware với thương vụ trị giá 61 tỷ USD;... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.

Hải Nguyên - Đinh Tuấn