Hồ sơ

Tìm kiếm

Ông Tô Lâm

Chủ tịch nước

Ông Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ

Ông Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội

Ông Nguyễn Văn Nên

Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh

Ông Phan Đình Trạc

Trưởng ban Nội chính Trung Ương

Ông Trần Cẩm Tú

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương

Ông Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng

Ông Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ông Lương Cường

Thường trực Ban Bí thư

Ông Đỗ Văn Chiến

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bà Bùi Thị Minh Hoài

Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Lê Minh Hưng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bà Võ Thị Ánh Xuân

Phó Chủ tịch nước

Ông Lê Hoài Trung

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

Ông Lương Tam Quang

Bộ trưởng Bộ Công an