Học sinh Triều Tiên học tiếng Anh qua chương trình đặc biệt để thêm yêu đất nước

Học sinh tiểu học ở Triều Tiên được học tiếng Anh qua một chương trình đặc biệt. Chương trình này được thiết kế để không chỉ nâng cao trình độ ngoại ngữ cho học sinh, mà còn giúp các em thêm yêu quê hương, đất nước.

Theo SCMP