Spotify, startup đến từ Thuỵ Điển, với sứ mệnh tiêu trừ nhạc lậu, đang là nền tảng dịch vụ thuê bao phát nhạc trực tuyến phổ biến nhất thế giới, vượt qua cả những đại gia công nghệ như Apple, YouTube hay Amazon.

Spotify, startup đến từ Thuỵ Điển, đang là nền tảng dịch vụ thuê bao phát nhạc trực tuyến phổ biến nhất thế giới, vượt qua cả những đại gia công nghệ như Apple, YouTube hay Amazon.

Ra mắt từ năm 2008, Spotify trở thành lời giải cho bài toán vừa cho phép người nghe phát trực tuyến các bài hát ưa thích vừa đảm bảo nghệ sĩ sáng tác vẫn được hưởng thành quả lao động, trong bối cảnh các dịch vụ chia sẻ file trực tuyến tác động nghiêm trọng đến doanh số bán nhạc.