Lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza đang được thực thi, trước thời điểm lực lượng Hamas thả 13 con tin đã bắt vào ngày 7/10. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau 48 ngày xung đột, nhưng cả 2 bên đều cảnh báo giao tranh sẽ còn tiếp tục kéo dài. Hình ảnh đăng tải tại trang Wion của Ấn Độ hay Reuters  cho thấy xe tăng của quân đội Israel đang di chuyển khỏi ở phía Băc Dải Gaza.

Theo Reuters | Video: Wion, Reuters