Hết tháng 4, Việt Nam đã chi gần 1 tỷ USD nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại, giảm 23,5% so với năm 2023.