Nhiều nước công nhận hộ chiếu vắc xin Việt Nam; Hà Nội chuyển từ 'zero Covid' sang giảm thiểu tử vong; Giá xăng ngày 10/12 có thể giảm mạnh… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Tổng bí thư: Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng: Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải chủ động tấn công, xử lý nghiêm tiêu cực, đồng thời "có cơ chế khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm". Tổng Bí thư lưu ý, kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm; mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.