5 tướng lĩnh Cảnh sát biển bị bắt trong vụ án tham ô tài sản; California cân nhắc làm việc 4 ngày/tuần… là những thông tin nổi bật trong ngày.