Đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết; Trẻ mầm non Hà Nội đi học trực tiếp từ 13/4… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.