Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT của cả nước năm 2023 cho thấy, cả nước có 656 thí sinh điểm liệt. Trong khi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, cả nước có 671 bài thi bị điểm liệt. 

Chi tiết thí sinh ở các địa phương bị điểm liệt như sau: 

Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT 20223 là bao nhiêu?

Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT- BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 có hiệu lực kể từ ngày 9/5/2023 đã quy định về điểm liệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Điều 42 của Thông tư 06 quy định những trường hợp đủ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT là: "Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT".

Điều 3 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDDT, Bộ GD-ĐT tổ chức thi 5 bài thi tốt nghiệp THPT, gồm:

3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học.

1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thi sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Như vậy, chỉ cần một môn trong tổ hợp khoa học tự nhiên (hoặc khoa học xã hội) bị điểm 1 trở xuống, bằng 1, hoặc 1 trong 3 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) bị điểm 1 trở xuống, bằng 1, thì thí sinh không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT năm nay.

 Đồng nghĩa với việc này, thí sinh cũng không thể sử dụng kết quả của tổ hợp môn thi có điểm liệt để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2023 nhanh trên VietNamNet