Bấm xem độ tuổi các Ủy viên Trung ương

Các Ủy viên Trung ương

Ông Tô Lâm

Ông Tô Lâm

Chủ tịch nước
Ông Phạm Minh Chính

Ông Phạm Minh Chính

Thủ tướng Chính phủ
Ông Trần Thanh Mẫn

Ông Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội
Ông Nguyễn Văn Nên

Ông Nguyễn Văn Nên

Bí thư Thành ủy Thành Phố Hồ Chí Minh
Ông Phan Đình Trạc

Ông Phan Đình Trạc

Trưởng ban Nội chính Trung Ương
Ông Trần Cẩm Tú

Ông Trần Cẩm Tú

Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương
Ông Phan Văn Giang

Ông Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng
Ông Nguyễn Hòa Bình

Ông Nguyễn Hòa Bình

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Ông Nguyễn Xuân Thắng

Ông Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Ông Lương Cường

Ông Lương Cường

Thường trực Ban Bí thư
Ông Đinh Tiến Dũng

Ông Đinh Tiến Dũng

Bí thư Thành uỷ Hà Nội
Bà Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân

Phó Chủ tịch nước
Ông Lê Hoài Trung

Ông Lê Hoài Trung

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương
Ông Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Bà Bùi Thị Minh Hoài

Bà Bùi Thị Minh Hoài

Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ông Lê Minh Hưng

Ông Lê Minh Hưng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Ông Lương Tam Quang

Ông Lương Tam Quang

Bộ trưởng Bộ Công an
Ông Lê Thành Long

Ông Lê Thành Long

Phó Thủ tướng Chính phủ
Bà Nguyễn Thị Thanh

Bà Nguyễn Thị Thanh

Phó Chủ tịch Quốc hội
Ông Nguyễn Duy Ngọc

Ông Nguyễn Duy Ngọc

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
Ông Trịnh Văn Quyết

Ông Trịnh Văn Quyết

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Ông Trần Thanh Nghiêm

Ông Trần Thanh Nghiêm

Phó Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân
Ông Lê Minh Khái

Ông Lê Minh Khái

Phó Thủ tướng Chính phủ
Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông
Ông Nguyễn Hoài Anh

Ông Nguyễn Hoài Anh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận
Ông Lê Hải Bình

Ông Lê Hải Bình

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Ông Dương Văn An

Ông Dương Văn An

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Ông Lương Nguyễn Minh Triết

Ông Lương Nguyễn Minh Triết

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam