Khi văn kiện Đại hội nêu khái niệm ‘quản trị quốc gia’ 24/03/2021

Khi văn kiện Đại hội nêu khái niệm ‘quản trị quốc gia’

Một trong những điểm mới của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là sự xuất hiện của khái niệm “quản trị quốc gia”.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

25/02/2021

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành vào ngày 1/2/2021.

Đất nước và những khát vọng vươn tới

Đất nước và những khát vọng vươn tới

29/01/2021

Dân thụ hưởng không phải chỉ là người dân phải được hưởng cái gì đó, mà chính là hướng đến việc thỏa mãn các lợi ích đa dạng trong xã hội để biến lợi ích thành động lực phát triển.

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Chuyển đổi số mở ra không gian phát triển mới

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Chuyển đổi số mở ra không gian phát triển mới

28/01/2021

"Giống như khai phá những vùng đất mới, không gian mạng được mở rộng sẽ tạo dư địa và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước"- Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nói như vậy khi tham luận tại Đại hội XIII của Đảng sáng nay (28/1).

Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản

Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản

24/01/2021

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định, các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản. 

Mục tiêu phát triển là hết sức lớn lao nhưng cũng rất khó khăn

Mục tiêu phát triển là hết sức lớn lao nhưng cũng rất khó khăn

06/02/2021

Các mục tiêu phát triển của Việt Nam đặt ra trong các văn kiện Đại hội Đảng là rất cao, thể hiện tầm nhìn và khát vọng cháy bỏng. 

"Không muốn tham nhũng" là một điểm nhấn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII

19/01/2021

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong công tác xây dựng Đảng được thể hiện qua dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII là bổ sung yếu tố “không muốn” tham nhũng.

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn lên

18/01/2021

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị bài bản, công phu, nghiêm túc, có nhiều điểm mới, điểm nhấn thể hiện được tầm nhìn và ý chí, khát vọng vươn lên của dân tộc.

Trung ương cho ý kiến Quy chế bầu cử, thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

Trung ương cho ý kiến Quy chế bầu cử, thông qua dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII

14/12/2020

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 14 khai mạc sáng 14/12 là xem xét và thảo luận dự thảo Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tiếp thu các ý kiến xác đáng, hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

08/12/2020

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải hết sức trân trọng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các nhà khoa học, trí thức, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng.

Góp ý Văn kiện: Chuyển từ bắt chước sang sáng tạo công nghệ mới

Góp ý Văn kiện: Chuyển từ bắt chước sang sáng tạo công nghệ mới

12/11/2020

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII, PGS.TS Vũ Văn Phúc, kiến nghị đưa vào dự thảo Báo cáo chính trị về sở hữu trong nền kinh tế quá độ lên CNXH.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Phải lấy lại tự trọng, liêm sỉ cho cán bộ đảng viên

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Phải lấy lại tự trọng, liêm sỉ cho cán bộ đảng viên

06/11/2020

Quyết lập lại quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; phải lấy lại gương mặt tự trọng, liêm sỉ, kỷ luật sắt cho cán bộ, đảng viên.

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Chủ nghĩa quan liêu dung dưỡng nạn tham nhũng

Góp ý Văn kiện Đại hội XIII: Chủ nghĩa quan liêu dung dưỡng nạn tham nhũng

29/10/2020

Chủ nghĩa quan liêu sản sinh ra tệ độc đoán, chuyên quyền, duy ý chí, gia trưởng phong kiến, xa dân, thói đặc quyền, đặc lợi, là miếng đất dung dưỡng nạn tham nhũng lãng phí.

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030

20/10/2020

Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030.

tick icon

Tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn, học tập, làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tổng bí thư, chủ tịch nước

Nguyễn phú trọng

Văn kiện mới Khi văn kiện Đại hội nêu khái niệm ‘quản trị quốc gia’ Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đất nước và những khát vọng vươn tới
Multimedia