Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương: Đại hội XIII khơi dậy khát vọng, tiềm năng người Việt Nam

Từ nhiệm kỳ này, phải dùng nguồn lực sáng tạo của con người thay cho nguồn lực tài nguyên thiên nhiên đang dần hạn hẹp. Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nói như vậy khi trao đổi với VietNamNet dịp Đại hội XIII. 

XEM VIDEO: 

 

Dự thảo văn kiện trình tại Đại hội XIII đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 với nhiều nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá. Trong đó, có giải pháp rất quan trọng là khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tôi nhận thấy, dự thảo đã lấy tài năng trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển đất nước.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang chi phối mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội cùng với những thách thức to lớn do đại dịch Covid-19 còn đang diễn ra, việc chăm lo, phát huy nguồn lực con người có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

Ý chí, niềm tin của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc khi được khơi dậy, phát huy đúng lúc thì sẽ tạo ra sức mạnh nội sinh mạnh mẽ, giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn và tận dụng tốt các cơ hội.

{keywords}
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương bày tỏ sự tâm đắc với chủ trương thúc đẩy mạnh việc chuyển đổi số quốc gia

Dự thảo văn kiện đã đặt ra nhiệm vụ thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào đời sống kinh tế - xã hội. Đây là cách tiếp cận rất đúng đắn. Theo tôi, có những lĩnh vực mà Việt Nam hoàn toàn có thể đi trước, làm chủ một cách tự tin. Đó là lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tôi rất tâm đắc với chủ trương, có tính đột phá nêu trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII là đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số, đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Cùng với việc khơi dậy, khai thác những tiềm năng thế mạnh của con người, dự thảo văn kiện Đại hội XIII còn rất chú trọng đến việc chăm lo, nâng cao đời sống, mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn cho mỗi người dân.

Nhìn từ góc độ địa phương, ông thấy những khó khăn và thuận lợi cơ bản nhất của việc thực hiện những mục tiêu chiến lược trong văn kiện Đại hội XIII là gì?

Trong quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã dày công nghiên cứu và tiếp thu mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp phát triển được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng và cụ thể hóa vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Mục tiêu phát triển của tỉnh Hải Dương là đồng hành với nhịp điệu phát triển của đất nước. Đó là phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chúng tôi nêu rõ quan điểm phát triển bao trùm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương.

Chúng tôi đã thực sự bám sát vào các định hướng phát triển trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIII đề ra để phát triển địa phương trong nhiệm kỳ này.

{keywords}
Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương trả lời PV Báo VietNamNet trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

Để thực hiện cho được các mục tiêu phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII chúng tôi đã có những giải pháp mang tính đột phá.

Cụ thể, chuyển mạnh nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh.

Những khó khăn chúng ta phải giải quyết được là việc phát triển bứt phá, bền vững nhưng phải tiết kiệm nguồn lực. Từ nhiệm kỳ này, phải dùng nguồn lực sáng tạo của con người thay cho nguồn lực tài nguyên thiên nhiên đang dần hạn hẹp.

Thưa ông, nhiều bài học sâu sắc từ công tác nhân sự ở khoá XII đã rút ra và được chấn chỉnh mạnh mẽ trong lần làm nhân sự khoá này ở cả Trung ương lẫn địa phương. Ông thấy đâu là điểm nhấn của công tác nhân sự khoá XIII?

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là lựa chọn để bầu ra những nhân sự hội tụ đầy đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh trí tuệ, tiêu biểu, gương mẫu và uy tín cao để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.  

Tôi nhận thấy, Đại hội lần này, công tác chuẩn bị nhân sự rất chủ động từ trước, thông qua việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Nhiệm kỳ này chúng ta đã khắc phục được các hạn chế của kỳ Đại hội XII. Trung ương đã ban hành các quy định rất cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện về nhân sự tham gia cấp uỷ, lãnh đạo cấp uỷ. Bên cạnh đó, các quy trình về công tác nhân sự trong và sau đại hội Đảng các cấp rất minh bạch, công bằng, khách quan.

Nhờ đó mà Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh đã lựa chọn, rà soát được nhân sự tiêu biểu, xứng đáng.

Ở Đại hội XIII, nhờ quy trình chuẩn bị nhân sự chặt chẽ so với nhiệm kỳ trước, chúng tôi tin tưởng sẽ lựa chọn những nhân sự thật sự tiêu biểu, có tâm, có tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương và đảm nhiệm các vị trí chủ chốt.

Tôi tin rằng, từ bài học của khoá XII, chúng ta sẽ lựa chọn ra được nhưng nhân sự không những hội tụ đủ đức, tài, có bản lĩnh đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới mà còn không mắc phải các sai phạm như một số trường hợp đã bị xử lý trong nhiệm kỳ qua.

Ông kỳ vọng gì Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII?

Cán bộ Đảng viên và nhân dân tỉnh Hải Dương trong nhiều ngày qua đã hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII với niềm hy vọng lớn lao cùng niềm tin sâu sắc. Đại hội sẽ mở ra những cơ hội mới để phát triển đất nước ở tầm cao mới.

Cá nhân tôi cũng như Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương rất tin tưởng, mong muốn Đại hội sẽ có sự thống nhất cao trong các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước.

{keywords}
Đảng bộ và nhân dân Hải Dương hướng về Đại hội Đại biểu toàn quốc XIII với sự kỳ vọng lớn

Chúng tôi sẽ dùng những lá phiếu của mình cùng bầu ra những nhân sự ưu tú nhất để lãnh đạo đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới.

Chúng tôi rất tin tưởng kỳ vọng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị và các chức danh chủ chốt với sự tập trung, đồng thuận, dân chủ cao nhất.

Nguyễn Thu Hằng (thực hiện)

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020

Toàn văn phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần 2/2020 diễn ra sáng 23/12 ở Hà Nội.

Cơ hội để Việt Nam trở thành nước phát triển

Cơ hội để Việt Nam trở thành nước phát triển

Khép lại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các cuộc CMCN, đặc biệt là cuộc CMCN lần thứ 4 là dành cho các nước đang phát triển để trở thành nước phát triển. 

tin nổi bật

Chủ tịch Quốc hội tri ân chiến sỹ CAND hy sinh trong cuộc chiến Covid-19

Trong cuộc chiến với Covid-19, tính đến 7/12, đã có hơn 10.000 cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân nhiễm và nghi nhiễm; 17 chiến sĩ hy sinh, tử vong liên quan dịch Covid-19.

Người tình 'tháo chạy' khi nghe tôi nói sẽ bỏ vợ để cưới nàng

Tôi năm nay 41 tuổi, có một vợ và một con. Hồi trước tôi yêu vợ tôi vì cảm tấm chân tình của nàng, và vì bởi như mẹ tôi nói "chỉ cần vợ tốt, không cần vợ đẹp".

24 năm: Kịp hay không mục tiêu thành nước phát triển thu nhập cao

Nghị quyết Đại hội 13 đưa ra một số cột mốc phấn đấu, trong đó đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phó Chánh án Tòa tối cao làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án thường trực TAND tối cao giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

11 thành viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII có các nhân sự do Ban Chấp hành Trung ương bầu và các nhân sự do Bộ Chính trị phân công tham gia, gồm 11 thành viên.

Chân dung Trưởng các Ban của Đảng khóa XIII

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lãnh đạo các ban Ban Đảng Trung ương được kiện toàn với 8 Trưởng ban.

Bộ Chính trị phân công 4 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư

Sáng 9/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thảo luận về tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Khắc phục tình trạng ngại học lý luận

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận.

Khi văn kiện Đại hội nêu khái niệm ‘quản trị quốc gia’

Một trong những điểm mới của văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là sự xuất hiện của khái niệm “quản trị quốc gia”.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được ban hành vào ngày 1/2/2021.

Quốc gia hùng cường cần tư tưởng truyền cảm hứng

Những thành công lãnh đạo rực rỡ của Đảng trong thế kỷ 20 đều gắn với những tư tưởng truyền cảm hứng, đáp ứng được khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu.

Quốc hội bầu lãnh đạo nhà nước vào cuối tháng 3

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, kỳ họp Quốc hội tới đây (từ 24/3 đến 7/4)  sẽ dành thời gian để kiện toàn một số chức danh bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Quá trình công tác của tân Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Kỳ vọng ở tân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 13, ông Trần Tuấn Anh vừa được phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - cái nôi của những chủ trương, đường lối phát triển.