Lễ khao lề thế lính là nghi lễ truyền thống, đã có từ hàng trăm năm nhằm tri ân những người đã hi sinh thân mình để gìn giữ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Như đã thành lệ, cứ vào ngày 16/3 âm lịch hàng năm lễ khao lề lại được long trọng tổ chức.

Theo các nhà nghiên cứu, "Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được tổ chức như một lễ tế sống”. Tất cả những nghi thức quan trọng của buổi lễ này được tổ chức tại sân đình làng An Vĩnh là nơi mà trước đây diễn ra các cuộc họp bàn bạc, tuyển chọn binh phu ra Hoàng Sa, Trường Sa từ nhiều thế kỷ trước.

Lần giở những kỷ vật, những bằng chứng trong trang sử Đại Nam thực lục, Quốc triều chính biên toát yếu, Đại Nam nhất thống chí… mỗi chúng ta đều nhận thấy rằng cách đây từ nhiều thế kỷ trước, ông cha ta đã ý thức được việc xác lập chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông. Đó vừa là hành động xác lập chủ quyền, mở mang bờ cõi, vừa là để khai phá nguồn tài nguyên từ biển phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Hồng Nhung
Video: Huy Phúc