Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT chuyên năm 2023, các môn thi sẽ gồm Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tin học.

Học sinh đăng ký thi chuyên Tin học chú ý, có thể chọn môn chuyên là Tin học (học sinh viết bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C/C++) hoặc chọn thi môn Toán chuyên. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp chuyên Tin học gồm 70% dành cho học sinh chọn môn chuyên là Tin học; 30% dành cho học sinh chọn thi môn Toán chuyên.

Đối với Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Mạc Đĩnh Chi tuyển học sinh chuyên và tuyển sinh lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng ưu tiên.

Nếu chọn nguyện vọng vào trường chuyên, ngoài việc đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên vào lớp 10 THPT, học sinh được đăng ký thêm 4 nguyện vọng ưu tiên vào trường chuyên như nguyện vọng ưu tiên.

Trong đó, nguyện vọng ưu tiên 1, 2 sẽ gồm các lớp chuyên của 2 trong 6 trường chuyên và trường có lớp chuyên nêu trên. Nguyện vọng ưu tiên 3, 4 sẽ gồm các lớp không chuyên của Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2).

Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên là tổng điểm: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán.

Dưới đây là đề thi môn Toán chuyên vào lớp 10 của TP.HCM trong 3 năm gần đây (năm 2021, do dịch Covid-19, TP.HCM không tổ chức thi vào lớp 10).

Đề thi năm 2022

Đề thi năm 2020

Đề thi năm 2019