Ngành ngân hàng Việt Nam ghi nhận những bước tiến mạnh sau gần một thập kỷ tái cấu trúc. Nhiều ngân hàng tư nhân bứt phá nhanh. Mảng dịch vụ phát triển dữ dội và công nghệ được áp dụng nhanh chóng.

Ngành ngân hàng Việt Nam ghi nhận những bước tiến mạnh sau gần một thập kỷ tái cấu trúc. Nhiều ngân hàng tư nhân bứt phá nhanh. Mảng dịch vụ phát triển dữ dội và công nghệ được áp dụng nhanh chóng.

Lợi nhuận đột phá

Phần lớn ngân hàng ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ, thậm chí nhiều ngân hàng ghi nhận lợi nhuận chục nghìn tỷ và tỷ USD trong các năm vừa qua.