Thủ tướng yêu cầu trình Chính phủ dự án Luật đất đai trước 1/4; Game online có thể chịu thuế tiêu thụ đặc biệt… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu trình Chính phủ dự án Luật đất đai trước 1/4

Thời gian qua các bộ, ngành, địa phương, tổ chức và Nhân dân đã khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi Bộ TN&MT, Ủy ban Kinh tế Quốc hội theo đúng thời gian, chậm nhất trước ngày 20/3. Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện dự án Luật đất đai (sửa đổi) trình Chính phủ trước ngày 1/4.