đăng ký thường trú

Cập nhập tin tức đăng ký thường trú

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà ủng hộ quy định diện tích tối thiểu mới được đăng ký thường trú ở Hà Nội. Tuy nhiên, theo ông, quy định 20m2/người là quá cao, TP Hà Nội cần phải xem lại cho phù hợp với điều kiện hiện nay.

Người thuê nhà dưới 20m2 có thể không được đăng ký thường trú ở Hà Nội

HĐND TP Hà Nội dự kiến quy định người đi thuê nhà muốn đăng ký thường trú phải có diện tích ở tối thiểu 8m2 đối nhà ở có nguồn gốc sở hữu nhà nước và 20m2 đối với nhà ở còn lại.