icon navigator icon
Ông Trần Hồng Hà
Ông Trần Hồng Hà
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ông Trần Hồng Hà
Năm sinh: 19/04/1963
Quê quán: Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tổ chức, Khai thác khoáng sản
Quá trình công tác
Tin liên quan