icon navigator icon
Ông Lê Tiến Châu
Ông Lê Tiến Châu
Bí thư Thành ủy Hải Phòng
Ông Lê Tiến Châu
Năm sinh: 05/10/1969
Quê quán: Huyện Châu Thành, Tây Ninh
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học
Quá trình công tác
Tin liên quan