Sau đây là 500 thí sinh có điểm khối D01 cao nhất do VietNamNet thống kê:

STT

Số báo danh

Tỉnh thành

Khối D00

Toán

Văn

Anh

1.        

SBD03010074

Hải Phòng

28,9

9,6

9,5

9,8

2.        

SBD01009263

TP Hà Nội

28,65

9,8

9,25

9,6

3.        

SBD27003377

Ninh Bình

28,65

9,8

9,25

9,6

4.        

SBD28017247

Thanh Hóa

28,6

9,6

9

10

5.        

SBD19015410

Bắc Ninh

28,55

9,4

9,75

9,4

6.        

SBD01019155

TP Hà Nội

28,5

9,6

9,5

9,4

7.        

SBD27003910

Ninh Bình

28,5

9,2

9,5

9,8

8.        

SBD25012422

Nam Định

28,45

9,4

9,25

9,8

9.        

SBD27009261

Ninh Bình

28,45

9,4

9,25

9,8

10.    

SBD19015916

Bắc Ninh

28,35

8,8

9,75

9,8

11.    

SBD01033957

TP Hà Nội

28,3

9

9,5

9,8

12.   ­­

SBD01032232

TP Hà Nội

28,3

9

9,5

9,8

13.    

SBD01049664

TP Hà Nội

28,3

8,8

9,5

10

14.    

SBD29036342

Nghệ An

28,3

9,2

9,5

9,6

15.    

SBD03005987

Hải Phòng

28,3

9,4

9,5

9,4

16.    

SBD16000027

Vĩnh Phúc

28,25

9,2

9,25

9,8

17.    

SBD03015894

Hải Phòng

28,25

9,8

9,25

9,2

18.    

SBD19000059

Bắc Ninh

28,25

9

9,25

10

19.    

SBD21021357

Hải Dương

28,25

9

9,25

10

20.    

SBD21000175

Hải Dương

28,25

9,2

9,25

9,8

21.    

SBD29025525

Nghệ An

28,25

9,2

9,25

9,8

22.    

SBD01101537

TP Hà Nội

28,25

9

9,25

10

23.    

SBD19000181

Bắc Ninh

28,2

9,6

9

9,6

24.    

SBD28002316

Thanh Hóa

28,2

9,2

9

10

25.    

SBD28000779

Thanh Hóa

28,2

9,2

9

10

26.    

SBD28007724

Thanh Hóa

28,2

9,4

9

9,8

27.    

SBD19000273

Bắc Ninh

28,15

8,6

9,75

9,8

28.    

SBD28001188

Thanh Hóa

28,15

9,6

8,75

9,8

29.    

SBD41009917

Khánh Hòa

28,15

8,6

9,75

9,8

30.    

SBD24008510

Hà Nam

28,15

8,6

9,75

9,8

31.    

SBD12003460

Thái Nguyên

28,15

9,6

8,75

9,8

32.    

SBD19014676

Bắc Ninh

28,15

8,8

9,75

9,6

33.    

SBD18019314

Bắc Giang

28,15

8,8

9,75

9,6

34.    

SBD48012968

Đồng Nai

28,1

8,6

9,5

10

35.    

SBD25008287

Nam Định

28,1

8,8

9,5

9,8

36.    

SBD19010250

Bắc Ninh

28,1

8,8

9,5

9,8

37.    

SBD28023692

Thanh Hóa

28,1

8,8

9,5

9,8

38.    

SBD21007561

Hải Dương

28,1

9

9,5

9,6

39.    

SBD01033827

TP Hà Nội

28,1

8,8

9,5

9,8

40.    

SBD19011977

Bắc Ninh

28,1

8,8

9,5

9,8

41.    

SBD01015378

TP Hà Nội

28,1

8,8

9,5

9,8

42.    

SBD01049423

TP Hà Nội

28,1

9,2

9,5

9,4

43.    

SBD48026572

Đồng Nai

28,1

9,2

9,5

9,4

44.    

SBD35001504

Quảng Ngãi

28,1

9,2

9,5

9,4

45.    

SBD01016899

TP Hà Nội

28,1

8,8

9,5

9,8

46.    

SBD51001408

An Giang

28,1

8,8

9,5

9,8

47.    

SBD01085229

TP Hà Nội

28,1

9

9,5

9,6

48.    

SBD01001422

TP Hà Nội

28,1

8,8

9,5

9,8

49.    

SBD30012140

Hà Tĩnh

28,1

8,8

9,5

9,8

50.    

SBD19000055

Bắc Ninh

28,1

9

9,5

9,6

51.    

SBD28020554

Thanh Hóa

28,1

8,6

9,5

10

52.    

SBD15014083

Phú Thọ

28,1

9

9,5

9,6

53.    

SBD30014628

Hà Tĩnh

28,1

9

9,5

9,6

54.    

SBD19000156

Bắc Ninh

28,1

8,6

9,5

10

55.    

SBD22000180

Hưng Yên

28,1

8,8

9,5

9,8

56.    

SBD30014948

Hà Tĩnh

28,1

9

9,5

9,6

57.    

SBD19015514

Bắc Ninh

28,1

8,6

9,5

10

58.    

SBD21019840

Hải Dương

28,1

9

9,5

9,6

59.    

SBD30016567

Hà Tĩnh

28,1

8,8

9,5

9,8

60.    

SBD19015040

Bắc Ninh

28,1

9,2

9,5

9,4

61.    

SBD01002845

TP Hà Nội

28,1

8,8

9,5

9,8

62.    

SBD28001192

Thanh Hóa

28,1

9,2

9,5

9,4

63.    

SBD01005212

TP Hà Nội

28,1

9

9,5

9,6

64.    

SBD32001753

Quảng Trị

28,1

9,4

9,5

9,2

65.    

SBD01002970

TP Hà Nội

28,05

8,8

9,25

10

66.    

SBD01027489

TP Hà Nội

28,05

9

9,25

9,8

67.    

SBD15014165

Phú Thọ

28,05

9

9,25

9,8

68.    

SBD18018942

Bắc Giang

28,05

9

9,25

9,8

69.    

SBD35006712

Quảng Ngãi

28,05

9

9,25

9,8

70.    

SBD29003763

Nghệ An

28,05

9

9,25

9,8

71.    

SBD04008801

Đà Nẵng

28,05

9

9,25

9,8

72.    

SBD47001132

Bình Thuận

28,05

9

9,25

9,8

73.    

SBD01012520

TP Hà Nội

28,05

9,6

9,25

9,2

74.    

SBD30005367

Hà Tĩnh

28,05

9

9,25

9,8

75.    

SBD40019608

Đắk Lắk

28,05

9

9,25

9,8

76.    

SBD21017567

Hải Dương

28,05

9

9,25

9,8

77.    

SBD63003635

Đắk Nông

28,05

8,8

9,25

10

78.    

SBD01007128

TP Hà Nội

28,05

9,6

9,25

9,2

79.    

SBD01034813

TP Hà Nội

28,05

9,2

9,25

9,6

80.    

SBD01032977

TP Hà Nội

28,05

9,2

9,25

9,6

81.    

SBD24002649

Hà Nam

28,05

9,4

9,25

9,4

82.    

SBD25001172

Nam Định

28,05

9,2

9,25

9,6

83.    

SBD19006030

Bắc Ninh

28,05

9,2

9,25

9,6

84.    

SBD25007577

Nam Định

28,05

9,2

9,25

9,6

85.    

SBD25004149

Nam Định

28,05

9,2

9,25

9,6

86.    

SBD21013008

Hải Dương

28,05

9,2

9,25

9,6

87.    

SBD01031519

TP Hà Nội

28,05

9,4

9,25

9,4

88.    

SBD28024163

Thanh Hóa

28

9,2

9

9,8

89.    

SBD10000121

Lạng Sơn

28

9,4

9

9,6

90.    

SBD25000043

Nam Định

28

9,2

9

9,8

91.    

SBD25000149

Nam Định

28

9

9

10

92.    

SBD08004534

Lào Cai

28

9

9

10

93.    

SBD35005986

Quảng Ngãi

28

9,2

9

9,8

94.    

SBD01054316

TP Hà Nội

28

9,6

9

9,4

95.    

SBD19000430

Bắc Ninh

28

9,2

9

9,8

96.    

SBD01056925

TP Hà Nội

28

9,8

9

9,2

97.    

SBD15010761

Phú Thọ

28

9,4

9

9,6

98.    

SBD19000195

Bắc Ninh

27,95

8,6

9,75

9,6

99.    

SBD51013589

An Giang

27,95

9,8

8,75

9,4

100.                        

SBD34003689

Quảng Nam

27,95

8,6

9,75

9,6

101.                        

SBD01020395

TP Hà Nội

27,95

9,2

8,75

10

102.                        

SBD27008138

Ninh Bình

27,95

9

9,75

9,2

103.                        

SBD03014099

Hải Phòng

27,95

9,4

8,75

9,8

104.                        

SBD19000329

Bắc Ninh

27,95

8,4

9,75

9,8

105.                        

SBD21014724

Hải Dương

27,95

9,4

8,75

9,8

106.                        

SBD19000192

Bắc Ninh

27,95

8,4

9,75

9,8

107.                        

SBD25000480

Nam Định

27,95

9,2

8,75

10

108.                        

SBD19000038

Bắc Ninh

27,9

8,6

9,5

9,8

109.                        

SBD19000644

Bắc Ninh

27,9

8,6

9,5

9,8

110.                        

SBD15000265

Phú Thọ

27,9

8,6

9,5

9,8

111.                        

SBD01058677

TP Hà Nội

27,9

8,6

9,5

9,8

112.                        

SBD19006194

Bắc Ninh

27,9

8,6

9,5

9,8

113.                        

SBD03014544

Hải Phòng

27,9

8,6

9,5

9,8

114.                        

SBD19009825

Bắc Ninh

27,9

8,6

9,5

9,8

115.                        

SBD03017055

Hải Phòng

27,9

8,6

9,5

9,8

116.                        

SBD25016109

Nam Định

27,9

8,6

9,5

9,8

117.                        

SBD27005341

Ninh Bình

27,9

8,6

9,5

9,8

118.                        

SBD53008810

Tiền Giang

27,9

8,6

9,5

9,8

119.                        

SBD03011018

Hải Phòng

27,9

8,6

9,5

9,8

120.                        

SBD15015293

Phú Thọ

27,9

8,6

9,5

9,8

121.                        

SBD35006238

Quảng Ngãi

27,9

8,6

9,5

9,8

122.                        

SBD25001436

Nam Định

27,9

9,2

9,5

9,2

123.                        

SBD19000900

Bắc Ninh

27,9

9,4

9,5

9

124.                        

SBD21005337

Hải Dương

27,9

9

9,5

9,4

125.                        

SBD30001999

Hà Tĩnh

27,9

9

9,5

9,4

126.                        

SBD18018588

Bắc Giang

27,9

9

9,5

9,4

127.                        

SBD01019743

TP Hà Nội

27,9

8,8

9,5

9,6

128.                        

SBD28016250

Thanh Hóa

27,9

8,8

9,5

9,6

129.                        

SBD27003581

Ninh Bình

27,9

9

9,5

9,4

130.                        

SBD19000440

Bắc Ninh

27,9

8,8

9,5

9,6

131.                        

SBD01032929

TP Hà Nội

27,9

9,2

9,5

9,2

132.                        

SBD28022810

Thanh Hóa

27,9

9,2

9,5

9,2

133.                        

SBD30005423

Hà Tĩnh

27,9

8,8

9,5

9,6

134.                        

SBD19008996

Bắc Ninh

27,9

9

9,5

9,4

135.                        

SBD28023977

Thanh Hóa

27,9

8,4

9,5

10

136.                        

SBD03010804

Hải Phòng

27,9

8,8

9,5

9,6

137.                        

SBD19000340

Bắc Ninh

27,9

8,4

9,5

10

138.                        

SBD25007401

Nam Định

27,9

8,8

9,5

9,6

139.                        

SBD30014937

Hà Tĩnh

27,9

9

9,5

9,4

140.                        

SBD30004608

Hà Tĩnh

27,9

9

9,5

9,4

141.                        

SBD19001006

Bắc Ninh

27,9

8,4

9,5

10

142.                        

SBD30008896

Hà Tĩnh

27,9

9,2

9,5

9,2

143.                        

SBD01013251

TP Hà Nội

27,9

8,8

9,5

9,6

144.                        

SBD03014706

Hải Phòng

27,9

9

9,5

9,4

145.                        

SBD01033393

TP Hà Nội

27,9

8,8

9,5

9,6

146.                        

SBD28000975

Thanh Hóa

27,9

8,8

9,5

9,6

147.                        

SBD29008407

Nghệ An

27,9

8,4

9,5

10

148.                        

SBD53005259

Tiền Giang

27,9

9,2

9,5

9,2

149.                        

SBD01082540

TP Hà Nội

27,9

9,2

9,5

9,2

150.                        

SBD01052980

TP Hà Nội

27,85

9,2

9,25

9,4

151.                        

SBD19008419

Bắc Ninh

27,85

9

9,25

9,6

152.                        

SBD44003081

Bình Dương

27,85

8,8

9,25

9,8

153.                        

SBD29000258

Nghệ An

27,85

8,8

9,25

9,8

154.                        

SBD01010455

TP Hà Nội

27,85

9,2

9,25

9,4

155.                        

SBD27003557

Ninh Bình

27,85

9,2

9,25

9,4

156.                        

SBD28002186

Thanh Hóa

27,85

8,8

9,25

9,8

157.                        

SBD28000932

Thanh Hóa

27,85

8,8

9,25

9,8

158.                        

SBD21007783

Hải Dương

27,85

9

9,25

9,6

159.                        

SBD24003618

Hà Nam

27,85

9

9,25

9,6

160.                        

SBD24005420

Hà Nam

27,85

9,2

9,25

9,4

161.                        

SBD01091684

TP Hà Nội

27,85

8,8

9,25

9,8

162.                        

SBD21005544

Hải Dương

27,85

9

9,25

9,6

163.                        

SBD19000047

Bắc Ninh

27,85

8,8

9,25

9,8

164.                        

SBD01052506

TP Hà Nội

27,85

8,8

9,25

9,8

165.                        

SBD28012591

Thanh Hóa

27,85

8,6

9,25

10

166.                        

SBD01043025

TP Hà Nội

27,85

8,8

9,25

9,8

167.                        

SBD28009722

Thanh Hóa

27,85

8,6

9,25

10

168.                        

SBD28018974

Thanh Hóa

27,85

9

9,25

9,6

169.                        

SBD18012251

Bắc Giang

27,85

9,2

9,25

9,4

170.                        

SBD27006344

Ninh Bình

27,85

9,2

9,25

9,4

171.                        

SBD19000023

Bắc Ninh

27,85

9

9,25

9,6

172.                        

SBD24004754

Hà Nam

27,85

9,2

9,25

9,4

173.                        

SBD01016212

TP Hà Nội

27,85

8,6

9,25

10

174.                        

SBD01020163

TP Hà Nội

27,85

8,8

9,25

9,8

175.                        

SBD42002209

Lâm Đồng

27,85

9

9,25

9,6

176.                        

SBD16000439

Vĩnh Phúc

27,85

9,2

9,25

9,4

177.                        

SBD24002748

Hà Nam

27,85

9

9,25

9,6

178.                        

SBD01053008

TP Hà Nội

27,85

8,8

9,25

9,8

179.                        

SBD01009954

TP Hà Nội

27,85

9,2

9,25

9,4

180.                        

SBD18014469

Bắc Giang

27,85

8,6

9,25

10

181.                        

SBD01012414

TP Hà Nội

27,85

8,8

9,25

9,8

182.                        

SBD27010719

Ninh Bình

27,85

8,8

9,25

9,8

183.                        

SBD28028691

Thanh Hóa

27,85

8,6

9,25

10

184.                        

SBD24003286

Hà Nam

27,85

9,2

9,25

9,4

185.                        

SBD35010864

Quảng Ngãi

27,85

8,8

9,25

9,8

186.                        

SBD29030974

Nghệ An

27,85

8,6

9,25

10

187.                        

SBD01059894

TP Hà Nội

27,85

8,6

9,25

10

188.                        

SBD21002008

Hải Dương

27,85

9

9,25

9,6

189.                        

SBD27001001

Ninh Bình

27,85

8,8

9,25

9,8

190.                        

SBD29026214

Nghệ An

27,8

9

9

9,8

191.                        

SBD48024148

Đồng Nai

27,8

9

9

9,8

192.                        

SBD19000213

Bắc Ninh

27,8

9

9

9,8

193.                        

SBD29003997

Nghệ An

27,8

9,6

9

9,2

194.                        

SBD29020586

Nghệ An

27,8

9

9

9,8

195.                        

SBD28021900

Thanh Hóa

27,8

9

9

9,8

196.                        

SBD18012142

Bắc Giang

27,8

8,8

9

10

197.                        

SBD15000185

Phú Thọ

27,8

8,8

9

10

198.                        

SBD33010222

Thừa Thiên Huế

27,8

8,8

9

10

199.                        

SBD29004076

Nghệ An

27,8

9

9

9,8

200.                        

SBD17014532

Quảng Ninh

27,8

8,8

9

10

201.                        

SBD12004023

Thái Nguyên

27,8

9

9

9,8

202.                        

SBD30010260

Hà Tĩnh

27,8

9

9

9,8

203.                        

SBD21015634

Hải Dương

27,8

9

9

9,8

204.                        

SBD29009166

Nghệ An

27,8

9

9

9,8

205.                        

SBD21012782

Hải Dương

27,8

9

9

9,8

206.                        

SBD56004652

Bến Tre

27,8

9

9

9,8

207.                        

SBD29000358

Nghệ An

27,8

9,4

9

9,4

208.               nbsp;         

SBD22010782

Hưng Yên

27,8

9,4

9

9,4

209.                        

SBD01055590

TP Hà Nội

27,8

9,2

9

9,6

210.                        

SBD19011982

Bắc Ninh

27,8

9,2

9

9,6

211.                        

SBD13000037

Yên Bái

27,8

9,4

9

9,4

212.                        

SBD16004420

Vĩnh Phúc

27,8

9,2

9

9,6

213.                        

SBD03013347

Hải Phòng

27,8

9,2

9

9,6

214.                        

SBD27003739

Ninh Bình

27,8

9,2

9

9,6

215.                        

SBD13000275

Yên Bái

27,8

9,2

9

9,6

216.                        

SBD04010933

Đà Nẵng

27,8

9,2

9

9,6

217.                        

SBD21004954

Hải Dương

27,8

9,2

9

9,6

218.                        

SBD28002118

Thanh Hóa

27,8

9,4

9

9,4

219.                        

SBD01039761

TP Hà Nội

27,8

9,2

9

9,6

220.                        

SBD03010761

Hải Phòng

27,8

9,4

9

9,4

221.                        

SBD39008909

Phú Yên

27,8

9,2

9

9,6

222.                        

SBD25004431

Nam Định

27,75

9,6

8,75

9,4

223.                        

SBD01013613

TP Hà Nội

27,75

9,2

8,75

9,8

224.                        

SBD21007804

Hải Dương

27,75

9,4

8,75

9,6

225.                        

SBD37017400

Bình Định

27,75

9

8,75

10

226.                        

SBD30009075

Hà Tĩnh

27,75

8,6

9,75

9,4

227.                        

SBD19010409

Bắc Ninh

27,75

8,6

9,75

9,4

228.                        

SBD19000825

Bắc Ninh

27,75

8,4

9,75

9,6

229.                        

SBD33003438

Thừa Thiên Huế

27,75

8,2

9,75

9,8

230.                        

SBD19000294

Bắc Ninh

27,75

8,4

9,75

9,6

231.                        

SBD19000148

Bắc Ninh

27,75

8

9,75

10

232.                        

SBD29004644

Nghệ An

27,75

9

8,75

10

233.                        

SBD25015516

Nam Định

27,75

9,4

9,75

8,6

234.                        

SBD33003447

Thừa Thiên Huế

27,75

8,6

9,75

9,4

235.                        

SBD19009862

Bắc Ninh

27,75

8,8

9,75

9,2

236.                        

SBD19015090

Bắc Ninh

27,75

8,4

9,75

9,6

237.                        

SBD19005881

Bắc Ninh

27,75

8,4

9,75

9,6

238.                        

SBD30008861

Hà Tĩnh

27,75

8,4

9,75

9,6

239.                        

SBD03010703

Hải Phòng

27,75

9,6

8,75

9,4

240.                        

SBD27004451

Ninh Bình

27,75

8,8

9,75

9,2