Thị trường tài chính của Việt Nam đang trong những ngày có nhiều sự kiện ‘nóng’. Việc rút ra các bài học điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ là điều quan trọng để đẩy lùi nguy cơ bất ổn vĩ mô.

PGS.TS Phạm Thế Anh, Đại học Kinh tế quốc dân đã rút ra những bài học cùng khuyến nghị về chính sách tài khóa tiền tệ cho giai đoạn tới.PGS.TS Phạm Thế Anh, Đại học Kinh tế quốc dân đã rút ra những bài học cùng khuyến nghị về chính sách tài khóa tiền tệ cho giai đoạn tới.