Tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV vào chiều 30/12, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến Nghị quyết chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trả lời nội dung này, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, dự thảo Nghị quyết này cần đáp ứng các quan điểm quan trọng như bám sát chủ trương định hướng của Đảng, tập trung tăng cường cho tổng cung và tổng cầu trong đó ưu tiên cho tổng cung.

Trong sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, phải đảm bảo linh hoạt, chặt chẽ, hài hòa để đảm bảo giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa để tối ưu hóa nguồn lực.

{keywords}
Bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Quy mô của gói chính sách tài khóa và tiền tệ phải đáp ứng quy mô đủ lớn, có mục tiêu trọng điểm, trọng tâm để giải quyết vấn đề cấp bách và tránh lãng phí nguồn lực.

Các chương trình và các giải pháp sẽ được thiết kế và thực thi nhanh, kịp thời, nguồn lực đưa ra đảm bảo được hấp thụ một cách tối đa, thực hiện trong thời gian chủ yếu là năm 2022 và 2023.

Khi thực hiện gói chính sách tài khóa và tiền tệ phải đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh thế cũng như đáp ứng được nhu cầu trước mắt và lâu dài, đảm bảo gắn với kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

"Một nội dung rất quan trọng là huy động và quản lý được nguồn lực hợp lý, minh bạch, công khai và chống tiêu cực và lợi ích nhóm", bà Yến nhấn mạnh.

Đối với chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội thì 5 giải pháp chủ yếu được đưa ra để tổ chức thực hiện. Thứ nhất là mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư, nâng cao năng lực y tế phòng chống dịch bệnh. Thứ hai là đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm.

Thứ 3 là hỗ trợ đầu tư công và phục hồi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Thứ 4 là phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Thứ 5 là cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

"Như vậy, với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cơ bản bao quát được toàn bộ các lĩnh vực đời sống kinh tế, trong đó xác định ưu tiên cho lĩnh vực y tế gắn với chương trình và chiến lược tổng thể phòng chống dịch Covid-19 và các giải pháp đều được chú trọng tính hiệu quả, lan tỏa và phù hợp với bối cảnh tình hình mới", bà Yến nói.

Chính sách tài khóa tiền tệ để điều hòa, đảm bảo không tăng nóng

Trả lời câu hỏi của báo chí về những lo ngại làm tăng nợ công và bội chi khi thiết kế gói chính sách, ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng vấn đề nợ công và bội chi rất quan trọng với an ninh toàn chính mỗi quốc gia.

Theo đó, khi nền kinh tế phát triển thì sẽ dùng chính sách tài khóa tiền tệ để điều hòa đảm bảo không tăng nóng và tăng trưởng bền vững. Còn khi nền kinh tế có dấu hiệu suy giảm thì phải tăng thêm nguồn lực kích thích nền kinh tế phát triển. Đó là chính sách điều hành tài chính tiền tệ nghịch chu kỳ.

{keywords}
Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách

Ông Toàn phân tích, nếu ta đặt mức bội chi cao quá, dành số tiền lớn quá, mức tăng nợ công cao, làm ảnh hưởng tài chính quốc gia, không ổn định vĩ mô. Trường hợp điều hành không khéo sẽ tác động ngược trở lại, vì tăng cung tiền đẩy lạm phát, giá cả hàng hóa tăng cao, sẽ làm ảnh hưởng ổn định kinh tế vĩ mô. Đó là bài toán mà mỗi quốc gia phải đối mặt, yêu cầu điều hành phải hết sức thận trọng.

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2020 tăng trưởng GDP 2,91%; đến 6 tháng đầu năm 2021 kết quả có phấn khởi hơn thì gặp đợt dịch lần thứ 4 khiến quý 3 giảm sâu và cả năm tăng trưởng GDP đạt 2,58%. Như vậy, trong 2 năm qua ta có nhiều giải pháp, tăng trưởng dương và được đánh giá rất cao, nhưng vẫn cần phải có chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo vực dậy tăng trưởng để bắt đầu phục hồi và những năm cuối của chu kỳ đạt được tăng trưởng.

Theo ông Toàn, mức độ đưa ra gói chính sách tài chính tiền tệ như thế nào phải gắn với mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiệm vụ tiếp theo khi phục hồi thì vẫn phải ổn định kinh tế vĩ mô.

"Chắc chắn khi ta sử dụng gói kích thích, bơm thêm tiền vào nền kinh tế, tăng tiền phải tăng bội chi. Giảm thuế sẽ tăng bội chi thì sẽ tăng nợ công, nhưng cần tính toán ở mức độ nhất định, gắn với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, đảm bảo mục tiêu kích thích tăng trưởng và giữ ổn định cân đối vĩ mô", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách nói.

Thu Hằng - Trần Thường 

Báo cáo Quốc hội vụ kit test Covid-19 Việt Á

Báo cáo Quốc hội vụ kit test Covid-19 Việt Á

Tại kỳ họp bất thường diễn ra vào tuần sau, Quốc hội sẽ nghe báo cáo về mua sắm trang thiết bị y tế, trong đó có nội dung liên quan đến vụ việc kit xét nghiệm Việt Á.