Tra cứu điểm chuẩn CĐ-ĐH 2022

Đại Học Đông Á (DAD)

Tổng chỉ tiêu: 0

  • Địa chỉ:

    63 đường Lê Văn Long, (Lí Tự Trọng nối dài) phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

  • Website:

    http://www.donga.edu.vn

  • Phương thức tuyển sinh năm 2022

Không có dữ liệu !