Tra cứu điểm chuẩn CĐ-ĐH 2022

Đại Học Quốc Tế Bắc Hà (DBH)

Tổng chỉ tiêu: 0

  • Điện thoại:

    (04) 62690558.

  • Website:

    www.bhiu.edu.vn

  • Phương thức tuyển sinh năm 2022

Không có dữ liệu !