Ông Trần Tuấn Anh

Ông Trần Tuấn Anh

Thông tin cá nhân

06/04/1964
Xã Phổ Khánh, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi
Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Ngoại giao

Quá trình công tác

1/1988 - 4/1994
Chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
4/1994 - 6/1999
Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6/1999 - 6/2000
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp
6/2000 - 5/2008
Phó Vụ trưởng, rồi Quyền Vụ trưởng, sau đó làm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ)
5/2008 - 8/2010
Thành ủy viên, rồi Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ
8/2010 - 1/2016
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng
1/2016 - 4/2016
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
9/4/2016
Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương
28/7/2016 - nay
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bí thư Ban Cán sự Đảng
30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
31/1/2021
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
2/2021
Bộ Chính trị có quyết định phân công ông Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương
7/4/2021
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công Thương với ông Trần Tuấn Anh
6/2021
Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.
31/1/2024
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đồng ý cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
5/2/2024
Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ảnh

0/0
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tin tức cập nhật

Ông Trần Tuấn Anh thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Trần Tuấn Anh.

Ông Trần Tuấn Anh: Năm 2024, Ban Kinh tế TƯ cần nỗ lực thực hiện nhiệm vụ

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, năm 2024 và thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương cần nỗ lực cố gắng hơn nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đề xuất các chủ trương, định hướng mới để phát triển tỉnh Nghệ An

VietNamNet xin giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc, định hướng của Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tại Toạ đàm "Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đầu tiên về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Điểm mới trong Nghị quyết lần này đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cần phải thúc đẩy dịch vụ hoá các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; tiếp tục cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số...

'Làm rõ tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng, đề xuất được định hướng lớn'

VietNamNet giới thiệu toàn văn bài phát biểu của ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Tọa đàm "Liên kết phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh mới" vào ngày 1/7 tại Quảng Nam.

Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương Nghị quyết mới về đất đai

Chính sách đất đai phải được thể chế hoá bằng pháp luật, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai và hạn chế tình trạng khiếu kiện, tố cáo.

Ông John Kerry: Việt Nam có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng sạch

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề khí hậu khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam. Việt Nam có lợi thế và tiềm năng rất lớn trong việc phát triển năng lượng sạch, tái tạo.

Ban Kinh tế Trung ương sẽ trình nhiều Đề án quan trọng trong năm 2022

Ngày 13-01-2022, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Khánh Hòa: Hướng tới một cực tăng trưởng lớn của khu vực

Sau gần 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW, tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa vẫn chưa được khai thác hợp lý, phát huy hiệu quả để tạo ra sự đột phá cho phát triển.

Sử dụng hiệu quả đất đai cho phát triển kinh tế bền vững

Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục lấy ý kiến Tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XI.