Kết quả các trường THPT ở Hà Nội có điểm trung bình các môn thi cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cụ thể như sau:

Năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn Hà Nội đạt 99,56%, trong đó khối giáo dục trung học đạt 99,75%; khối giáo dục thường xuyên đạt 98,29%.

Về điểm thi tốt nghiệp, toàn TP Hà Nội có 1.232 điểm 10, tăng 3,35 lần so với năm 2022. Trong đó, về số điểm 10: môn Toán có 3 bài; môn Ngoại ngữ có 106; môn Vật lý có 11; môn Hóa học có 16 điểm; Môn Sinh học có 12; môn Lịch sử có 55; môn Địa lý có 4; môn Giáo dục công dân có 1.025.

Số bài thi đạt từ 9 điểm trở lên là 40.978 bài, chiếm 7,16%. Số bài thi đạt từ 8 điểm trở lên là 109.604 bài, chiếm 19,14%.

Số bài thi đạt điểm trung bình (5 điểm) trở lên là 475.971 bài, chiếm 83,13%.

Môn Ngoại ngữ có điểm trung bình là 6,2 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình Ngoại ngữ là 6,34), đứng thứ 3 toàn quốc. Môn Vật lý có điểm trung bình là 6,81 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình môn Vật lý là 7,60), đứng thứ 14 toàn quốc.

Môn Ngữ văn có điểm trung bình là 7,2 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình môn Ngữ văn là 7,27), đứng thứ 16 toàn quốc. Môn Toán có điểm trung bình là 6,61 (nếu không tính thí sinh tự do thì điểm trung bình môn Toán là 6,68), đứng thứ 12 toàn quốc.

Đặc biệt, cả nước có 12 điểm 10 môn Toán thì Hà Nội chiếm 3, chiếm tỷ lệ 25%. Trong đó, có 1 học sinh Trường THPT Đồng Quan, 1 học sinh Trường THPT Nhân Chính và 1 học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Cả nước có hơn 16.000 điểm 10 ở các môn thi

Cả nước có hơn 16.000 điểm 10 ở các môn thi

Theo dữ liệu từ Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, cả nước có tất cả 16.427 điểm 10 ở các môn thi, cao gấp gần 3 lần so với năm ngoái. Năm 2022, con số này là 5.560 điểm 10.