Với cách tính trung bình tất cả các môn, loại trừ môn bỏ thi hoặc không thi, phân tích từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT, năm nay, Vĩnh Phúc dẫn đầu cả nước với mức điểm 7,219.

Địa phương đứng thứ 2 là Bình Dương với 7,161 điểm, và thứ ba là Nam Định với 7,109.

Điểm trung bình các môn thi của các địa phương trong top 10 như sau:

Dưới đây là trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước:

Thứ tự 63 tỉnh, thành theo môn Toán thi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Thứ tự 63 tỉnh, thành theo môn Ngữ văn thi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Thứ tự 63 tỉnh, thành theo môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Thứ tự 63 tỉnh, thành theo môn Vật lý thi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Thứ tự 63 tỉnh, thành theo môn Hóa học thi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Thứ tự 63 tỉnh, thành theo môn Sinh học thi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Thứ tự 63 tỉnh, thành theo môn Lịch sử thi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Thứ tự 63 tỉnh, thành theo môn Địa lý thi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Thứ tự 63 tỉnh, thành theo môn Giáo dục công dân thi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Thứ tự điểm trung bình theo khối thi của các địa phương như sau:

Thứ tự các tỉnh, thành theo khối A TẠI ĐÂY

Thứ tự các tỉnh, thành theo khối B TẠI ĐÂY

Thứ tự các tỉnh, thành theo khối C TẠI ĐÂY

Thứ tự các tỉnh, thành theo khối D TẠI ĐÂY