Dưới đây là đáp án tham khảo môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2023 do giáo viên Hệ thống giáo dục Hocmai thực hiện:

Xem thêm đáp án tham khảo các mã đề khác tại đây.

(tiếp tục cập nhật)

Năm 2023, toàn quốc có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến chiếm 94,51%; số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp chiếm 5,49%; thí sinh tự do: 48.309 (chiếm 4,71%).

Số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 73.232 (chiếm 7,14%); số thí sinh chỉ dự thi để xét tuyển sinh là 34.203 (chiếm 3,34%). Số thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh là 917.731 (chiếm 89,52%).

Theo kế hoạch, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được công bố vào 8h ngày 18/7. Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 20/7. Muộn nhất ngày 22/7, các Sở GD-ĐT sẽ công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Việc in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành muộn nhất ngày 24/7.

Trước đó, năm 2022, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh của cả nước cho thấy: Có 866,196 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5.15 điểm, điểm trung vị là 4.8 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3.8 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 423 (chiếm tỷ lệ 0.05%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 446,648 (chiếm tỷ lệ 51.56%).

Năm 2021, cả nước có 866.993 thí sinh tham gia thi bài thi tiếng Anh. Điểm trung bình của môn thi này là 5,84 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4 điểm. Có 144 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 trở xuống). Ngoài ra có 349.175 thí sinh có điểm dưới 5. 

Mời quý phụ huynh, học sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên VietNamNet

Đề thi Văn cũ kỹ, an toàn sẽ đào sâu sự nhàm chán của trò

Đề thi Văn cũ kỹ, an toàn sẽ đào sâu sự nhàm chán của trò

Nhiều giáo viên thất vọng vì đề Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT những năm qua nhàm chán, vấn đề đặt ra cũ kỹ, chưa phát huy sức nghĩ của học sinh. Song với những ràng buộc bởi chương trình hiện tại, Bộ GD-ĐT nói đã cố làm tốt nhất trong điều kiện có thể.