Tra cứu điểm chuẩn CĐ-ĐH 2023

Học viện Chính sách và Phát triển (HCP)

 • Địa chỉ:

  Khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

 • Điện thoại:

  0243.795.7368

  0243.747.3186

 • Website:

  http://tuyensinh.apd.edu.vn

 • E-mail:

  tuyensinh@apd.edu.vn

 • Phương thức tuyển sinh năm 2023

STT Ngành Điểm chuẩn Hệ khối thi Ghi chú
1 Ngôn ngữ Anh (Xem) 32.30 Đại học A01,D01,D07,D10
2 Luật kinh tế (Xem) 25.50 Đại học A00,C00,D01,D09
3 Kế toán (Xem) 25.20 Đại học A00,A01,C01,D01
4 Kinh tế tài chính (Xem) 24.90 Đại học A00,A01,C01,D01
5 Tài chính – Ngân hàng (Xem) 24.85 Đại học A00,A01,D01,D07
6 Kinh tế quốc tế (Xem) 24.80 Đại học A00,A01,D01,D07
7 Kinh tế phát triển (Xem) 24.50 Đại học A00,A01,C02,D01
8 Kinh tế (Xem) 24.40 Đại học A00,A01,C01,D01
9 Quản trị doanh nghiệp (Xem) 24.39 Đại học A00,A01,C01,D01
10 Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao (Xem) 23.50 Đại học A00,A01,D01,D07
11 Quản lý nhà nước (Xem) 23.50 Đại học A01,C00,D01,D09
12 Chương trinh Kinh tế đối ngoại (Xem) 23.50 Đại học A00,A01,D01,D07