Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022

Cụm thi

STT Tên trường Cụm thi Quận/huyện Chỉ tiêu Điểm chuẩn NV1 Điểm chuẩn NV2 Điểm chuẩn NV3 Ghi chú
1 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh 34.75 35.0 CHOA
2 THPT Chuyên Nguyễn Huệ Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội 525 34.50 Lịch sử
3 THPT Khương Hạ Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội Thanh Xuân 34.50
4 THPT Quốc Oai Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội Quốc Oai 34.50
5 THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội Hà Đông 34.50
6 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh 34.50 35.00 TICHHOP
7 THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh 34.5 35.0 TICHHOP
8 THPT Ngô Thì Nhậm Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội Thanh Trì 34.25
9 THPT Thượng Cát Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội Bắc Từ Liêm 34.25
10 THPT Trung Văn Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội Nam Từ Liêm 34.25
11 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh 34.25 34.50 CTO
12 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh 34.25 34.50 TICHHOP
13 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh 34.25 34.5 CTO
14 THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh 34.25 34.5 TICHHOP
15 THPT Yên Viên Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội Gia Lâm 34.00
16 THPT Hoài Đức A Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội Hoài Đức 34.00
17 THPT MẠC ĐĨNH CHI Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh 34.00 34.50 CVAN
18 THPT MẠC ĐĨNH CHI Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh 34.0 34.5 CVAN
19 THPT Chu Văn An Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội 350 33.86 Song bằng tú tài
20 THPT Sơn Tây Sở GD&ĐT Thành Phố Hà Nội 315 33.75 Ngữ văn