2vs2

Cập nhập tin tức 2vs2

[Đại chiến AOE Việt - Trung]: Cặp đôi Chim Sẻ Đi Nắng và Hồng Anh thắng TQ 2 - 1

Cặp đôi Chim Sẻ Đi Nắng và Hồng Anh đã gặp ShenLong cùng Tiểu Thủy Ngư ở cả ba thể loại Shang, Assyrian và Random.