Alphas Guns

Cập nhập tin tức Alphas Guns

(GameSao.vn) - Qua những hình ảnh Việt hóa Alphas Guns được giới thiệu, có thể thấy hầu hệt các câu từ, tính năng trong game đều đã được dịch sang tiếng Việt.