Apple Watch 3

Cập nhập tin tức Apple Watch 3

Apple Watch 3 sẽ ra mắt cùng iPhone mới

Apple Watch 3 có thể không cần kết nối iPhone để nhận và thực hiện cuộc gọi.