apppication

Cập nhập tin tức apppication

Lên iOS 11, "Free App of the Week" trên App Store đâu rồi?

Từ khi chính thức phát hành iOS 11 với App Store hoàn toàn mới, mục "Free App of the Week" (ứng dụng miễn phí trong tuần) cũng không còn xuất hiện nữa.