Camera an ninh ghi lại cảnh một bà lão thể hiện màn móc túi thành thạo và nhanh như chớp.


H.P (tổng hợp)