Base

Cập nhập tin tức Base

Nền tảng Make in Vietnam Base.vn tiếp tục “xuất ngoại”

Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom đã công bố chính thức đưa nền tảng Make in Vietnam Base.vn áp dụng vào quy trình vận hành và quản trị nội bộ của doanh nghiệp.

42 ngày nỗ lực của nền tảng Make in Vietnam tại Campuchia

Base đã vượt tiến độ 12 ngày khi triển khai giải pháp cho công ty Cao su Chư Sê - Kampong Thom tại Campuchia